Ogłoszenia dla studentów

Uwaga Studenci II roku Studiów Zaocznych I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne!
2016-01-04 15:30:10

Rada Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych wydała Uchwałę nr 377 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie nauczania języków obcych na studiach niestacjonarnych zaocznych, opartą na delegacji zawartej w par. 1 ust. 2 pkt. 2) uchwały 119 Senatu UW z dnia 17 czerwca 2009 r., gdzie przewidziana została możliwość potwierdzania biegłości językowej poprzez zaliczenie lektoratu na poziomie B2 przez studentów studiów niestacjonarnych zaocznych.

Student, który chce uzyskać poświadczenie biegłości językowej poprzez zaliczenie lektoratu na poziomie B2, składa w tym celu w Sekcji studenckiej (p. 204 ul. Krakowskie Przedmieście 3) do końca stycznia 2016 roku podanie do Pani Dziekan ds. Studenckich.  Podanie powinno zawierać oświadczenie Studenta o chęci zrezygnowania z egzaminu certyfikacyjnego na rzecz potwierdzania biegłości językowej poprzez zaliczenie lektoratu na ocenę na poziomie B2 oraz zobowiązanie Studenta, iż brakujące punkty ECTS uzupełni przedmiotem ogólnouniwersyteckim w semestrze letnim 2015/16.

Na planie zajęć w semestrze letnim znajdzie się OGUN dedykowany Studentom chcącym skorzystać z powyższej możliwości.

Godziny otwarcia sekretariatu dla studentów
2015-12-21 11:39:41

23.12.2015 r. w godz. 10-12

28.12.2015 r. w godz. 11-14

29.12.2015 r. w godz. 12-14 w związku z modernizacją systemu Uniwersyteckiego.

31.12.2015 r. w godz. 10-12

Internship placement notice - Vienna Master of Arts in Human Rights
2015-12-18 13:25:59

ADMINISTRATIVE ASSISTANT

We are looking for an administrative assistant to join our team at Vienna Master of Arts in Human Rights at the University of Vienna.

About the master programme

Newly designed master programme based in Vienna that offers to its students a unique opportunity to study human rights in an international, inter-disciplinary and practice-oriented environment.

Tasks and responsibilities
- administrative support, assisting with all aspects of administrative management, development and implementation of support documents and processes, library maintenance, evaluation of lectures etc.
- research support
- organizational support of various meetings and events, for example field trips, special seminars etc.

Requirements
- fluent in English, German language is an advantage
- good MS Office skills
- good communication skills
- interest in human rights
- applicant must be able to receive a scholarship through the Erasmus+ Traineeship program of his or her university or through other means

What we offer
- exciting environment of the University of Vienna and its human rights field
- possibility to visit all lectures of the Master Program
- possibility to join additional practical activities and study visits

If you are interested in the position please send a motivation letter and your CV to humanrights@univie.ac.at

Time and duration: The internship will start in March 2016 and lasts 6 months. Working time is 30 h/week.

Application deadline: 15.01.2016

Location: Vienna, Austria

Odwołane zajęcia z prof. Ewą Stasiak-Jazukiewicz
2015-12-17 14:45:24

W dniu 17.12.2015 zajęcia z prof. Ewą Stasiak-Jazukiewicz zostają odwołane.

Seminarium pt. "Konstytucja: między Sejmem, władzą wykonawczą a Trybunałem" (18.12.2015)
2015-12-17 09:46:56

Odwołane zajęcia dr Ewy Pietrzyk-Zieniewicz
2015-12-17 09:41:57

Zajęcia dr Ewy Pietrzyk-Zieniewicz w dniu 17.12.2015 zostają odwołane.

Odwołane zajęcia z prof. Ewą Marciniak
2015-12-16 13:32:33

W dniu 17.12.2015 roku zajęcia "Komunikacja interpersonalna" o godz. 13:15 z prof. Ewą Marciniak zostają odwołane.

Rejestracja na MODUŁY dla studentów 1 roku POLITOLOGII II stopnia
2015-12-16 09:17:02

Przypominamy, że zgodnie z informacją na stronie internetowej wydziału 16 grudnia http://www.wdinp.uw.edu.pl/ogloszenia/wydzialowe/pokaz/806 o godz. 21:00 odbędzie się obowiązkowa rejestracja na zajęcia programowe w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016.

STUDENCI 1 ROKU POLITOLOGII II STOPNIA rejestrują się na przedmioty bezpośrednio do grup zajęciowych z wyłączeniem przedmiotów "modułowych" gdzie należy się zarejestrować "NA MODUŁ" (utworzony na te potrzeby "przedmiot" o nazwie modułu) a zapis na przedmioty zostanie wykonany przez administrację. W załączeniu przesyłamy szczegółową informację dot. rejestracji przygotowaną przez Kierownika studiów dra Błażeja Pobożego.

(załącznik)

Praktyczny fakultet „Złap mnie jeśli potrafisz – nowoczesne metody wykrywania kłamstwa w praktyce”
2015-12-15 10:16:29

Szanowni Państwo,

W tym roku proponujemy studentom II stopnia Bezpieczeństwa Wewnętrznego praktyczny fakultet „Złap mnie jeśli potrafisz – nowoczesne metody wykrywania kłamstwa w praktyce”.

W czasie zajęć oprócz poznania podstaw naukowych najpopularniejszych metod badania wiarygodności osoby, zwanych potocznie metodami wykrywania kłamstwa, będą mieli Państwo okazję wcielić się w rolę eksperta i wypróbować umiejętności teoretyczne poprzez samodzielne zaplanowanie i przeprowadzenie badań.

Zajęcia będą się odbywały w dwóch terminach:

we wtorki: 16.00 – 19.15

lub w czwartki: 12.00 – 15.15   

Wysyłając zgłoszenie na kurs, bardzo prosimy o wskazanie preferowanych grup.

Zajęcia odbywać się będą na Wydziale Psychologii UW  (ul. Stawki 5/7).

Wysyłając zgłoszenie na kurs, bardzo prosimy o wskazanie preferowanych grup.

Kurs został przygotowany we współpracy Wydziału Psychologii UW oraz Instytutu Nauk Politycznych UW. Zajęcia będą prowadzone przez dr Jerzego Wojciechowskiego oraz dr Magdalenę Tomaszewską – Michalak. Więcej informacji o kursie znajdą Państwo na stronie: https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot(prz_kod:2500-FA-01-10)

Ze względu na bardzo ograniczoną liczbę miejsc oraz praktyczny charakter zajęć wszyscy chętni proszeni są o napisanie listu motywacyjnego oraz CV i przesłanie ich na adres: jerzy.wojciechowski@psych.uw.edu.pl lub m.tomaszewska@wpia.uw.edu.pl do 4 stycznia 2016 r. 

Informacja o zakwalifikowaniu się na kurs zostanie rozesłana do wybranych studentów drogą mailową do 10 stycznia 2016 r.

Odwołane zajęcia z prof. R. Chruściakiem
2015-12-14 22:08:13

Zajęcia z "Systemu politycznego RP" z prof. R. Chruściakiem w dniu 17.12.2015, godz. 18:30-20:00 zostają odwołane.

poprzednie następne


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego