Ogłoszenia dla studentów

Wyniki zaliczenia z Integracji europejskiej, prof. Wojtaszczyka
2016-01-19 12:42:55

362632 - 4,5
369365 - NDST
360251 - NDST
360312 - 3-
366686 - 3
360318 - 3-
360320 - 3,5
362638 - 3,5
360327 - 3-
360402 - 3
360410 - 3-
360438 - 3-
360550 - NDST
360578 - NDST
360633 - 3,5
362765 - 3
360679 - 3
360682 - 3,5
360694 - 3,5
360708 - 3-
358181 - NDST
304909 - NDST
360757 - 3-
360797 - 3,5

Dr Justyna Otto odwołuje seminarium
2016-01-18 11:11:02

Dr Justyna Otto odwołuje seminarium w dniu 20 stycznia 2016r.,

Dr Jacek Zaleśny odwołuje zajęcia
2016-01-15 13:32:57

Z powodu wyjazdu służbowego dr Jacek Zaleśny odwołuje 20 stycznia (środa) zajęcia z "Tworzenia prawa".

ZMIANY W SIATKACH ZAJĘĆ
2016-01-15 12:38:17

UWAGA Studenci INP! Na stronie zostały zamieszczone zaktualizowane siatki zajęć. Zaktualizowana została również siatka fakultetów.

Bardzo prosimy o uważne śledzenie strony internetowej, gdyż w przypadku jakichkolwiek zmian w siatce stosowne informacje zostaną podane za jej pośrednictwem. Jednocześnie przypominamy, że w przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy rozkładem zajęć na siatkach i w USOSie, pierwotną i obowiązującą jest wersja dostępna na siatkach zajęć zamieszczonych na stronie internetowej INP.

Dni Mobilności 2016
2016-01-13 08:16:54
Lista prowadzących proseminaria magisterskie – Politologia II stopnia
2016-01-13 07:55:09

Wykaz osób prowadzących proseminaria magisterskie, dla studentów studiów II stopnia, kierunku politologia, w roku akademickim 2015/2016

  1. Prof. dr hab. Jan Garlicki
  2. Prof. dr hab. Mirosław Karwat
  3. Prof. dr hab. Stanisław Filipowicz
  4. Prof. UW, dr hab. Krzysztof Pieliński
  5. Prof. UW, dr hab. Wojciech Jakubowski
  6. Prof. UW, dr hab. Jarosław Szymanek
  7. Prof. dr hab. Tadeusz Bodio
Dyżur dr Anny Wierzchowskiej
2016-01-13 07:49:47

Dr Anna Wierzchowska informuje, że od środy do końca sesji dyżur będzie odbywał się w godz. 9.45-11.15. (środy zostają bez zmian).

Dni Mobilności 2016
2016-01-11 14:56:17
Akademickie Koło Studentów Ochrony Dóbr Kultury UJ ogłasza nabór tekstów do drugiego numeru czasopisma naukowego "Skarbniczka"
2016-01-07 14:01:31

Obecnie dziedzictwo kulturowe i naturalne chronione jest licznymi regulacjami prawnymi, a jednocześnie narażone jest na coraz więcej zagrożeń. Do najgroźniejszych z nich należą zagrożenia wywołane przez człowieka, lecz i katastrofy naturalne wyrządzić potrafią ogromne straty. Inicjatywa Dyrektor Generalnej UNESCO Iriny Bokovej ma podnieść świadomość społeczeństw o zagrożeniach, z jakimi zmierzyć się muszą obiekty o nadzwyczajnej wartości dla ludzkości. Stąd też kolejny numer „Skarbniczki” dedykowany będzie ochronie dóbr kultury.

Zapraszamy więc do nadsyłania testów dotyczących szeroko pojętej ochrony dziedzictwa kulturowego, kwestii prawnej ochrony dziedzictwa kulturowego, historii jak i praktyki ochrony zabytków, teoretycznych zagadnień ochrony dóbr kultury, recenzji publikacji związanych z wspomnianą tematyką, a także komentarze działań konserwatorskich, nawiązujących do głównego tematu tego numeru.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów i doktorantów do nadsyłania tekstów o objętości maksymalnie 7-10 stron zwartego maszynopisu, zgodnych z szczegółowymi wytycznymi edytorskimi zamieszczonymi na stronie Czasopisma do 31 stycznia 2016 roku.

Prace prosimy przysyłać na adres mailowy skarbniczka.redakcja@gmail.com
pytania można kierować bezpośrednio do redaktor naczelnej : helenharacz@interia.eu

Uwaga Studenci II roku Studiów Zaocznych I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne!
2016-01-04 15:30:10

Rada Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych wydała Uchwałę nr 377 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie nauczania języków obcych na studiach niestacjonarnych zaocznych, opartą na delegacji zawartej w par. 1 ust. 2 pkt. 2) uchwały 119 Senatu UW z dnia 17 czerwca 2009 r., gdzie przewidziana została możliwość potwierdzania biegłości językowej poprzez zaliczenie lektoratu na poziomie B2 przez studentów studiów niestacjonarnych zaocznych.

Student, który chce uzyskać poświadczenie biegłości językowej poprzez zaliczenie lektoratu na poziomie B2, składa w tym celu w Sekcji studenckiej (p. 204 ul. Krakowskie Przedmieście 3) do końca stycznia 2016 roku podanie do Pani Dziekan ds. Studenckich.  Podanie powinno zawierać oświadczenie Studenta o chęci zrezygnowania z egzaminu certyfikacyjnego na rzecz potwierdzania biegłości językowej poprzez zaliczenie lektoratu na ocenę na poziomie B2 oraz zobowiązanie Studenta, iż brakujące punkty ECTS uzupełni przedmiotem ogólnouniwersyteckim w semestrze letnim 2015/16.

Na planie zajęć w semestrze letnim znajdzie się OGUN dedykowany Studentom chcącym skorzystać z powyższej możliwości.

poprzednie następne


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego