Ogłoszenia dla studentów

Dyżury dra Roberta Staniszewskiego w trakcie sesji zimowej
2016-01-25 15:13:29

W trakcie sesji zimowej dr Robert Staniszewski będzie dostępny na dyżurach w dniach 28 stycznia w godz. 16:45 - 18:45 oraz 10 lutego w godz. 18:30-20:00 (sala 205, Nowy Świat 67).

Dyżury dr Sebastiana Kozłowskiego w okresie sesji egzaminacyjnej semestru zimowego
2016-01-25 15:12:36

Dyżury dr Sebastiana Kozłowskiego w okresie sesji egzaminacyjnej semestru zimowego odbywać się będą w dniach: 2 lutego (wtorek) i 9 lutego (wtorek), w godzinach 16:30-18:00

Doc. dr Bohdan Kaczmarek informuje
2016-01-25 15:12:10

Doc. dr Bohdan Kaczmarek informuje, iż w dniu 28 stycznia (czwartek) ulegnie zmianie godzina dyżuru. Dyżur odbędzie się w godz. 11.30 – 13, p.208 INP.

Rejestracja na lektoraty w semestrze letnim dla studentów zaocznych
2016-01-24 13:11:03

Rejestracja na lektoraty w semestrze letnim dla studentów zaocznych będzie miała tylko jedną turę i odbędzie się w terminie: 02.02.2016 godz. 21:00 – 21.02.2016 godz. 23:59. W tym okresie będzie można dokonać korekty zajęć, wyrejestrować się lub zarejestrować na kolejny lektorat.

1. Studenci muszą się zarejestrować SAMODZIELNIE na lektoraty poprzez system USOS – Rejestracja żetonowa:

http://rejestracja.usos.uw.edu.pl/catalogue.php?rg=4024-2015L-JO-Z

2. Studenci, którzy w semestrze zimowym byli zapisani do grup tradycyjnych (zajęcia odbywające się wyłącznie w klasie), zostaną automatycznie przepisani do grup kontynuujących w semestrze letnim. W przypadku e-lektoratów (lektoratów prowadzonych głównie przez Internet) oraz lektoratów nowych (zaczynających się w semestrze letnim) studenci muszą się zarejestrować SAMODZIELNIE przez system USOS (o ile dany Wydział nie określił inaczej).

3. Studenci proszeni się o DOKŁADNE zapoznanie się z instrukcjami zapisów na lektoraty, znajdującymi się na stronach rejestracji; instrukcja na stronie Szkoły: http://portal.uw.edu.pl/web/szkola-jezykow-obcych/rejestracja-na-lektoraty

Dane w systemie rejestracji są odświeżane w regularnych odstępach i w związku z tym należy się liczyć z opóźnionym przepływem informacji, np. wyników testów poziomujących.

4. Studenci, którzy nie wykonywali jeszcze testu poziomującego, a będą się rejestrowali na lektoraty w semestrze letnim po raz pierwszy, powinni podejść do testu poziomującego, który jest dostępny w dniach 10 stycznia do 21 lutego 2016 pod adresem:

http://kampus.come.uw.edu.pl/mod/page/view.php?id=34050

Test wystarczy wykonać jeden raz w toku studiów, natomiast niewykonanie go uniemożliwia rejestrację na lektorat.

Migracja wyniku testu poziomującego trwa do 2 dni – dopiero po tym terminie będzie możliwa rejestracja na lektorat.

5. Wyniki testów poziomujących mają na celu pomoc w wyborze lektoratu. To jednak sam student decyduje o ostatecznym wyborze poziomu. Wyniki testu poziomującego nie są wiążące. Rejestracja obejmuje zrobienie testu poziomującego, ale wynik testu nie ogranicza możliwości zapisu się na wybrany lektorat. Nawet jeśli ktoś ma mniej punktów, może się zapisać do wybranej grupy.

6. Oznaczenia poziomów dotyczą poziomu docelowego, czyli osiąganego po zakończeniu kursu.

7. Studentom, którzy nie zdążą się samodzielnie zapisać na lektorat, lektorzy nie będą mogli wystawić oceny z zaliczenia. Wynika to z braku nazwiska niezarejestrowanego studenta w protokole w USOS.

Staż w ISS Governance_Bruksela_POLISH INTERNS
2016-01-24 13:03:44

Ponownie poszukujemy kandydatów ze znajomością języka polskiego (jako języka ojczystego). Staż odbywa się w języku angielskim. Kandydaci powinni posiadać dyplom licencjacki w kierunkach takich jak: ekonomia, finanse, zarządzanie, prawo, politologia, lub europeistyka.

Nasza firma Institutional Shareholder Services (ISS) z siedzibą w Brukseli doradza m.in. klientom instytucjonalnym i każdego roku rekrutuje stażystów na tzw. proxy season, który trwa od lutego do lipca. W czasie tego okresu, spółki zwołują i przeprowadzają zwyczajne oraz nadzwyczajne walne zgromadzenia akcjonariuszy, do czego są zobowiązane w świetle istniejących przepisów prawa. Wśród naszych klientów są także osoby prowadzące inwestycje na rynkach Europy Środkowo -Wschodniej.

W związku z powyższym poszukujemy osoby chętnej odbyć płatny staż podczas „proxy season” w 2016 roku w siedzibie ISS w Brukseli.

oksana.sanytska@issgovernance.com

Wolontariat podczas szytu NATO
2016-01-24 13:02:16

UWAGA STUDENCI INP - Politologii i BW! Poszukiwani WOLONTARIUSZE przy przygotowaniach podczas szczytu NATO w Warszawie – lipiec 2016
W związku z odbywającym się szczytem NATO w Warszawie Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
poszukuje studentów- wolontariuszy z naszego wydziału.
Podstawą współpracy pomiędzy wolontariuszem a MSZ będzie porozumienie zgodne z ustawą o
wolontariacie. Wolontariusze zostaną w nim zobowiązani do odbycia 3-dniowych szkoleń w maju br.
[będzie możliwe oficjalne zwolnienie z zajęć dydaktycznych] oraz uczestniczenia w pracach
związanych z przygotowaniem i realizacją Szczytu NATO w terminie 4-9 lipca br.

Szczegóły w załączniku.

Odwołany dyżur dr hab. Tomasza Słomki
2016-01-21 17:54:25

W dniu 22.01.2016 r. dyżur dr hab. Tomasza Słomki zostaje odwołany

Ogłoszenie
2016-01-21 13:59:39

Będę na dyżurze 26.01. (wtorek) g. 13:30-15:00. Agnieszka Rothert

Odwołany dyżur administracyjny dr Aleksandry Zięby
2016-01-21 13:10:29

Dyżur administracyjny dr Aleksandry ZIĘBY KIEROWNIKA Bezpieczeństwa Wewnętrznego II ST./Dzienne w dn.3.02.2016  z godz.14.00-15.00(środa) odwołany Krakowskie Przedmieście 3 p.205

Dr hab. Adam Szymański odwołuje swój dyżur
2016-01-21 13:04:04

Dr hab. Adam Szymański odwołuje swój dyżur w dniu 22 stycznia z powodu udziału w konferencji. W pilnych sprawach prosi o kontakt mailowy.

poprzednie następne


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego