Plany zajęć na rok akademicki 2015/2016

semestr
zimowy
semestr
letni
POLITOLOGIA
Studia stacjonarne I stopnia (dzienne) I II III I II III
Studia stacjonarne II stopnia (dzienne) I II I II
Studia niestacjonarne I stopnia (zaoczne) II II
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
Studia stacjonarne I stopnia (dzienne) I II III I II III
Studia stacjonarne II stopnia (dzienne) I II I II
Studia niestacjonarne I stopnia (wieczorowe) I II III I II III
Studia niestacjonarne I stopnia (zaoczne) I II III I II III
Studia niestacjonarne II stopnia (zaoczne) I II I II
STUDIA EUROAZJATYCKIE
Studia stacjonarne II stopnia (dzienne) I II I II
 


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego