Programy studiów

Programy studiów dla studentów rozpoczynających studia od roku 2018/2019

Politologia I stopnia stacjonarne

Politologia I stopnia niestacjonarne zaoczne

Politologia - studia II stopnia - Specjalność: Administracja publiczna

Politologia - studia II stopnia - Specjalność: Analiza i doradztwo polityczne

Politologia - studia II stopnia - Specjalność: Infobrokering polityczny

Politologia - studia II stopnia - Specjalność: Marketing polityczny

Politologia - studia II stopnia - Specjalność: Administracja publiczna - studia niestacjonarne zaoczne

Politologia - studia II stopnia - Specjalność: Analiza i doradztwo polityczne - studia niestacjonarne zaoczne

Politologia - studia II stopnia - Specjalność: Infobrokering polityczny - studia niestacjonarne zaoczne

Politologia - studia II stopnia - Specjalność: Marketing polityczny - studia niestacjonarne zaoczne

Undergraduate Programme in Political Science - stacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia stacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia niestacjonarne zaoczne

Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia II stopnia - Specjalność: Bezpieczeństwo energetyczne - studia stacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia II stopnia - Specjalność: Bezpieczeństwo energetyczne - studia niestacjonarne zaoczne

Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia II stopnia - Specjalność: Zarządzanie kryzysowe - studia stacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia II stopnia - Specjalność: Zarządzanie kryzysowe - studia niestacjonarne zaoczne

 

Programy studiów dla studentów rozpoczynających studia od roku 2017/2018

Politologia I stopnia stacjonarne

Politologia I stopnia niestacjonarne zaoczne

Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia stacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia niestacjonarne zaoczne

Undergraduate Programme in Internal Security - stacjonarne

 

Programy studiów dla studentów rozpoczynających studia od roku 2016/2017

Politologia

Bezpieczeństwo wewnętrzne

 

Programy studiów dla studentów rozpoczynających studia od roku 2015/2016

Studia euroazjatyckie

 

Programy studiów dla studentów rozpoczynających studia od roku 2014/2015

Politologia

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia euroazjatyckie

 

Programy studiów dla studentów rozpoczynających studia od roku 2013/2014

Politologia

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia euroazjatyckie

 

Programy studiów dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013

Politologia

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia euroazjatyckie

 Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego