Sekcje studenckie / bezpieczeństwo wewnętrzne

W terminie od 16.07.2018 do 30.09.2018 Sekcja Spraw Studenckich we wtorek czynna będzie w godz. 13.00-14.30.


Bezpieczeństwo Wewnętrzne studia stacjonarne 1 stopnia [dzienne, licencjackie]

Kierownik:
Dyżur:
Dr hab. Anna Sroka
czwartek godz. 13.15-14.45
Gmach Audytoryjny wejście B I piętro p.125
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Sekcja spraw studenckich:
Jolanta Czarkowska
Gmach Audytoryjny, parter, wejście B, p. 12
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel.: (022) 5520225 e-mail: jczarkow@uw.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu:
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
14.00-18.00
13.00-14.30
09.00-12.00
10.00-14.00
nieczynne
9:00-13:00*
* W soboty czynne w terminach zajęć, tylko dla studiów zaocznych.

 

Bezpieczeństwo Wewnętrzne studia stacjonarne 2 stopnia [dzienne, magisterskie]

Kierownik:
Dyżur:
Dr hab. Anna Sroka
czwartek godz. 13.15-14.45
Gmach Audytoryjny wejście B I piętro p.125
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
W trakcie dyżurów przyjmowane są tylko osoby na dyżur kierownika.
Sekcja spraw studenckich:
Agnieszka Fluks
Gmach Audytoryjny, parter, wejście B, p. 12
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel.: (022) 5520223 e-mail: a.fluks@uw.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu:
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
14.00-18.00
13.00-14.30
09.00-12.00
10.00-14.00
nieczynne


Bezpieczeństwo Wewnętrzne studia niestacjonarne 1 stopnia [wieczorowe, licencjackie]

Kierownik:
Dyżur:
Dr hab. Anna Sroka
czwartek godz. 13.15-14.45
Gmach Audytoryjny wejście B I piętro p.125
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
W trakcie dyżurów przyjmowane są tylko osoby na dyżur kierownika.
Sekcja spraw studenckich:
Agnieszka Fluks
Gmach Audytoryjny, parter, wejście B, p.12
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel.: (022) 5520223 e-mail: a.fluks@uw.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu:
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
14.00-18.00
13.00-14.30
09.00-12.00
10.00-14.00
nieczynne


Bezpieczeństwo Wewnętrzne studia niestacjonarne 1 stopnia [zaoczne, licencjackie]

Kierownik:
Dyżur:
Dr hab. Anna Sroka
czwartek godz. 13.15-14.45
Gmach Audytoryjny wejście B I piętro p.125
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Sekcja spraw studenckich:
Jolanta Czarkowska

Gmach Audytoryjny, parter, wejście B, p.12
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel.: (022) 5520225
e-mail: jczarkow@uw.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu:
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota:
14.00-18.00
13.00-14.30
09.00-12.00
10.00-14.00
nieczynne
9:00-13:00*
* W soboty czynne w terminach zajęć, tylko dla studiów zaocznych.Bezpieczeństwo Wewnętrzne studia niestacjonarne 2 stopnia [zaoczne, magisterskie]

Kierownik:
Dyżur:
Dr hab. Anna Sroka
czwartek godz. 13.15-14.45
Gmach Audytoryjny wejście B I piętro p.125
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Sekcja spraw studenckich:
Jolanta Jackiewicz

Gmach Audytoryjny, parter, wejście B, p.12
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel.: (022) 5520137
e-mail: jmjackie@uw.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu:
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota:
14.00-18.00
13.00-14.30
09.00-12.00
10.00-14.00
nieczynne
9:00-13:00*
* W soboty czynne w terminach zajęć, tylko dla studiów zaocznych.


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego