Sekcje studenckie / Studies in English

Instytut Nauk Politycznych
(Institute of Political Science)

Nowy Świat 69, room 212 (Second Floor)

Michał Dąbrowski
email: graduate.politicalscience@uw.edu.pl

tel.: +48 (22) 55 22 925
Office hours:
Monday: 08:00-11:00
Tuesday: 15:00-17:00
Wednesday: 12:00-15:00
Thursday: 14:00-17:00
Friday: 10:00-15:00
Saturday: closed


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego