Studia Euroazjatyckie

Do najpopularniejszej w Polsce POLITOLOGII i stale zyskującego na znaczeniu BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO Instytut Nauk Politycznych UW dołączył w 2012 roku nowy kierunek studiów – STUDIA EUROAZJATYCKIE. Studia te są odpowiedzią na rosnące potrzeby Polski i Unii Europejskiej, które poszukują specjalistów w zakresie badań porównawczych ustrojów i systemów politycznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych państw Eurazji (poradzieckich: Rosji, państw Europy Wschodniej, Azji Centralnej i Kaukazu oraz państw Bliskiego Wschodu). Państwa te niezależnie od tego, czy i w jakim stopniu będą zainteresowane integracją z UE, będą z tą organizacją współpracować. Z różnym natężeniem i w różnym zakresie będą wdrażać reformy, zmierzające do zwiększenia ich pozycji politycznej i konkurencyjności ekonomicznej w świecie. Dlatego też obie części naszego kontynentu eurazjatyckiego są zdane nie tyle na współistnienie, co na współpracę.

Olbrzymią rolę w tej współpracy mogą spełnić specjaliści, legitymujący się dyplomem ukończenia studiów magisterskich na kierunku STUDIA EUROAZJATYCKIE wykształceni w Instytucie Nauk Politycznych we współpracy z innymi jednostkami Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, m.in. Międzyinstytutową Pracownią Badań nad Rosją i Państwami Poradzieckimi oraz Centrum Badań nad Współczesnym Izraelem.

Studia Euroazjatyckie w INP UW są studiami II stopnia (magisterskimi) przeznaczonymi dla osób z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera lub magistra dowolnego kierunku studiów. Studia realizowane są w dwóch trybach: stacjonarnym (dzienne) i niestacjonarnym (zaoczne).Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego