Home » Aktywność » Seminaria

Seminaria

18 czerwca 2015, Instytut Nauk Politycznych UW -  Seminarium o wyborach parlamentarnych w Turcji

Uczestnicy (w nawiasie afiliacje w danym czasie): Dr hab. Danuta Chmielowska (UW), Dr hab., Adam Szymański (UW), Dr Artur Adamczyk (UW), Dr Karol Bieniek (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), Dr Joanna Bocheńska (UJ), Dr Jakub Wódka (ISP PAN), Dr Konrad Zasztowt (UW, PISM), Mgr Özgür Soner (UW), Mgr Magdalena Szkudlarek (UAM Poznań), Mgr Karol Wasilewski (UW), Mgr Agata Wójcik (IKSIO PAN)

Tematyka – skutki wyborów parlamentarnych 7 czerwca 2015 r. dla polityki wewnętrznej i zagranicznej Turcji

Polityka wewnętrzna

 • System rządów – system parlamentarny vs. system prezydencki
 • Reżim polityczny – demokracja vs. autorytaryzm
 • Model państwa i społeczeństwa
 • System partyjny – koniec systemu partii dominującej?

Polityka zagraniczna

 • Doktryna polityki zagranicznej
 • Relacje z UE i USA (NATO)
 • Polityka bliskowschodnia
 • Relacje z Rosją
 • Relacje z Kaukazem Południowym, Bałkanami i Azją Centralną
 • Stosunki wielostronne

15 grudnia 2015 r., Instytut Nauk Politycznych UW -  Seminarium o wyborach parlamentarnych w Turcji

Uczestnicy (w nawiasie afiliacje w danym czasie):  Dr hab. Danuta Chmielowska (UW), Dr hab., Adam Szymański (UW), Dr Karol Bieniek (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), Dr Jakub Wódka (ISP PAN), Dr Konrad Zasztowt (UW, PISM), Mgr Özgür Soner (UW), Mgr Karol Wasilewski (UW), Mgr Ksenia Szelachowska (GSSR PAN), Konstanty Gebert (European Council on Foreign Relations).

Tematyka - skutki wyborów parlamentarnych 1 listopada 2015 r. dla polityki wewnętrznej i zagranicznej Turcji

10 maja 2017 r., Uniwersytet Warszawski – Seminarium o Turcji po referendum konstytucyjnym

Uczestnicy (w nawiasie afiliacje w danym czasie):  Dr hab. Danuta Chmielowska (UW), Dr hab., Adam Szymański (UW), Dr Karol Bieniek (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), Dr Kinga Smoleń (UMCS), Dr Jakub Wódka (ISP PAN), Dr Agnieszka Zastawna-Templin (UW) – wraz z grupą studentów turkologii, Dr Konrad Zasztowt (UW), Mgr Mateusz Chudziak (OSW), Mgr Özgür Soner (UW), Mgr Karol Wasilewski (PISM).

Tematyka – skutki referendum konstytucyjnego z 16 kwietnia 2017 r. dla polityki tureckiej

 • Jaki system polityczny (w tym system partyjny) i reżim polityczny?
 • „Subtelna islamizacja” czy coś więcej?
 • Co z problemem kurdyjskim?
 • Skutki społeczno-gospodarcze?
 • Jaka polityka zagraniczna?
  1. Relacje z Zachodem (UE, USA, NATO)
  2. Relacje z Rosją
  3. Polityka bliskowschodnia