Academic staff

Agnieszka Bejma

fotka

PhD, Assistant Professor n the Institute of Political Science, University of Warsaw. Doctoral thesis on: Volunteering as a form of civic activity defended in 2012 with distinction (Faculty of Journalism and Political Science, University of Warsaw); MA in Political Science (Institute of Political Science, University of Warsaw) - specializing in political marketing.

Research Interests:

 • Psychology and Sociology of politics,
 • voting behavior in comparative perspective,
 • civic activity and political participation,
 • civil society
 • third sector

Research Projects Undertaken at the University of Warsaw:

 • Volunteering as a form of civic activity (2011)
 • Sociopolitical divisions in Poland (2013)

Other Experience:

2010 - Participant of the methodological course - Methoden der empirischen Sozialforschung,  (30 h), organized by the University of Konstanz, (by Fachbereich Politik-und Verwaltungswissenschaft).

Selected Publications:

 • Bejma A., Wolontariat jako forma partycypacji społecznej, "Studia Politologiczne", 2010, vol.18, s. 288-299.
 • Bejma A., Status wolontariusza w świetle znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, e-Politikon, 2012, Nr 1, s. 42-56. (artykuł dostępny online)
 • Bejma A., Rola wolontariatu w społeczeństwie obywatelskim, [w:] K. Ostrowska-Wasilewska, A. Kola (red.), Wolontariat szansą rozwoju społecznego, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2012, s. 27-46.
 • Bejma A., Bariery, błędy i zakłócenia procesu komunikowania politycznego, "Studia Politologiczne", 2012, vol. 25, s. 323-336.
 • Bejma A., Wesołowski Przemysław, Analiza przejawów kultury politycznej Platformy Obywatelskiej podczas parlamentarnej kampanii wyborczej prowadzonej w Internecie w 2011 roku, "Studia Politologiczne", 2012, vol. 26, s. 81-108.
 • Bejma A., Wolontariat w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Prawo i praktyka, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2012.
 • Bejma A., Od afery Rywina do katastrofy smoleńskiej - nowe (utrwalone) podziały społeczno-polityczne we współczesnej Polsce, "Studia Politologiczne", 2013, vol. 29, s. 112-132.
 • Bejma A., Formy aktywności obywatelskiej Polaków, "Athenaeum Polskie Studia Politiologiczne", 2013, vol. 39, s. 21-35
 • Bejma A. Prawne i praktyczne aspekty wolontariatu w działalności polskich partii politycznych, "Kultura i Edukacja", 2014 [w druku].

Contact: a.bejma@uw.edu.pl