Academic staff

Dr Anna Wierzchowska

fotka

Phd, assistant professor in the Institute of Political Science, Warsaw University. Doctoral thesis on the UE's consensual democracy (2004). An employee and teacher at the Institute of Political Science, at the Department of European Institutions since 2002.

Teaching:

Classes of objects:

 • Modern Social Movements
 • The European integration processes;
 • The democratic dimension of the political system in the EU
 • EU institutions
 • Theory and practice of European democracy
 • Crises in the EU
 • European civil society

Research interests: issues of European integration, with particular emphasis on the EU's political system and its change, its institutional shape and the issues concerning the state of modern democracy; social movements as the part of European civil society.

Research fellowships and study tours abroad:

 • departure of scholarship in the Tempus Program to Brussels in the period 1997-1998
 • trips to the meetings of the network of Erasmus in the period 2000-2006

Participation in projects:

Modernizacja UE, projekt realizowany w Zakładzie Instytucji Europejskich INP UW oraz w Katedrze Europeistyki; kierownik prof. dr hab. K.A. Wojtaszczyk; nr 115/03/E-343/BW/2008

Odpowiedzialność i kontrola w Unii Europejskiej, projekt realizowany w ramach badań statutowych INP w roku akademickim 2009/2010

Rządzenie w przestrzeni ponadnarodowej, projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki; nr badań: 2011/01/B/HS5/03268

Crises in the European Union integration and ways of its overcoming; project realized in the Institute of European Studies

 

Other experience and activity:

 • Coordinator of Erasmus Program of Students and Teachers exchange at the Faculty of Jounalism and Political Science in 2000-2007
 • Member and scientific secretary in the Political Sciences Committee in the Polish Academy of Sciences

Publications:

 • Zasady jednolitych ram instytucjonalnych, lojalnej współpracy międzyinstytucjonalnej i subsydiarności w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej, w publikacji pod kierunkiem naukowym prof. K.A. Wojtaszczyka: System instytucjonalny UE , Warszawa 2005.
 • Ratyfikacja traktatów wspólnotowych w krajach członkowskich, pod red. K. A. Wojtaszczyka, M. Poboży, A. Wierzchowskiej, Art.&Archeology, Warszawa-Ciechanów 2006.
 • Konceptualizacja pojęcia legitymizacja, [w:] Legitymizacja procesów integracji europejskiej, pod red. K. A. Wojtaszczyka, Seria Wizje Europy 1, Warszawa 2006.
 • Postrzeganie suwerenności państwa polskiego w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej - wybrane aspekty prawne, [w:] Polska i Republika Federalna Niemiec w procesie integracji europejskiej, pod red. S. Sulowskiego, Wydawnictwo ELIPSA, Warszawa 2007.
 • Anna Wierzchowska, Daniel Prędkopowicz, Demokratyczna legitymizacja Unii Europejskiej, [w:] Dylematy modernizacji Unii Europejskiej, pod red. K.A. Wojtaszczyka, Warszawa 2007.
 • Anna Wierzchowska, Renata Mieńkowska, Suwerenność i interesy narodowe w Unii Europejskiej, [w:] Dylematy modernizacji Unii Europejskiej, pod red. K.A. Wojtaszczyka, Warszawa 2007.
 • System instytucjonalny Unii Europejskiej (podręcznik akademicki), Wydawnictwa Profesjonalne i Akademickie Warszawa 2008.
 • Rada Unii Europejskiej i Rada Europejska a model odpowiedzialności Unii Europejskiej, w: Odpowiedzialność w Unii Europejskiej. Rzeczywistość czy iluzja?, pod red. A. Sroki, Warszawa 2011, s. 69-85.
 • Istota zjawiska modernizacji. Modernizacja w kontekście procesu integracji UE, w: Modernizacja Unii Europejskiej, pod red. K.A. Wojtaszczyka, Warszawa 2011, s. 27-55
 • Podmioty modernizacji, w: Modernizacja Unii Europejskiej, pod red. K.A. Wojtaszczyka, Warszawa 2011, s.209-255
 • Instytucjonalny wymiar UE, w: Integracja europejska. Wstęp, pod red. K.A. Wojtaszczyka, Poltext Warszawa 2011, s. 147-227.
 • Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa sprawiedliwości w Unii Europejskiej. Słownik, pod red. P. Wawrzyka i K.A. Wojtaszczyka, Warszawa 2011
 • Deficyt demokracji a reprezentatywność i legitymizacja instytucji unijnych, w: Deficyt demokracji w Unii Europejskiej, pod red. K.A. Wojtaszczyka, J. Szymańskiej, ASPRA Warszawa 2012, s. 163-183.
 • Rządzenie demokratyczne w przestrzeni ponadnarodowej, "Studia Politologiczne" (27) 2013, s. 33-55.