Academic staff

Dr Olgierd Annusewicz

fotka

Assistant Professor, Political Science Institute, University of Warsaw, Academic Teacher in the Institute of Political Science, University of Warsaw (since 2000), Deputy Director of Centre for Political Analysis of the University of Warsaw, editor in chief of the "e-Politikon" Scientific Quarterly.

Main Courses: Rhetoric and Eristic, Media Relations, Political Counselling, Negotiation, Project Management.

Ph.D. in Political Science at University of Warsaw (2006) - Focus: Political Communication in Democratic Regimes.

Main research interests: political marketing and communication, political discourse, new phenomenon in political communication, conflict management and negotiation, polish contemporary political scene.

Selected publications:

  • Olgierd Annusewicz, Reklama a reklama polityczna, czyli projektowanie politycznych kampanii reklamowych [w:] E. Pietrzyk-Zieniewicz (red.) "Studia politologiczne" 2002, vol. 6.
  • Olgierd Annusewicz, O naturze preferencji wyborczych, czyli racjonalne i irracjonalne przesłanki decyzji wyborczych [w:] B. Górowska (red.), Przestrzeń polityki i spraw wyznaniowych, Warszawa 2004.
  • Olgierd Annusewicz, Marketing polityczny - pytania i kontrowersje. Główne zagadnienia podejmowane w angielskiej i amerykańskiej literaturze przedmiotu [w:] E. Pietrzyk-Zieniewicz (red.) Scena polityczna i media: miraże sukcesu, ryzyko autoprezentacji, Warszawa 2004.
  • Olgierd Annusewicz, Polityczne Public Relations [w:] E. Pietrzyk-Zieniewicz (red.) "Studia politologiczne" 2005, vol. 9.
  • Olgierd Annusewicz, Komunikowanie polityczne w okresie przedwyborczym, [w:] E.M. Marciniak (red.), Studia Politologiczne vol. 25, Warszawa 2012.
  • Olgierd Annusewicz, Polskie kampanie wyborcze 1989 - 2011. Od plakatów z Lechem Wałęsą do marketingu 3.0, [w:] A.Materska-Sosnowska, T. Słomka (red.), Studia Politologiczne vol. 22, Warszawa 2011.
  • Olgierd Annusewicz, Celebrytyzacja polityczna,  [w:] S. Sulowski (red.), Studia Politologiczne vol. 20, Warszawa 2011.
  • Olgierd Annusewicz, Funkcje komunikowania politycznego w Internecie, [w:] J. Błuszkowski, J. Zaleśny (red.), Studia Politologiczne vol. 14, Warszawa 2009

Contact:
olgierd@annusewicz.net