Academic staff

Dr Piotr Zakrzewski

fotka

PhD in Social and Political Science. Doctoral thesis on Minority Governments in the Third Republic of Poland defended in 2013 (Faculty of Journalism and Political Science, University of Warsaw); MA in Political Science (Institute of Political Science, University of Warsaw).

Research Interests:

political system of the Republic of Poland, political parties, political systems, comparative constitutional law, intellectual property protection.

Other Experience:

 • from 2007 - works in public administration
 • 09.2009-12.2011 - lecturer in four year's postgraduate course "Innovative management of R&D in the scientific sector", realized by the University of Information Technology under the auspices of the Polish Academy of Sciences;
 • completed numerous courses in the protection and commercialization of intangible assets and the transfer of technology, organized by the European Patent Office (Vienna, Munich, The Hague);
 • conducting training for entrepreneurs, academics, students on the intellectual property protection;
 • authorship of several publications in terms of intellectual property (IP protection issues, technology transfer and the marketing of innovation);
 • speaks English and Russian.

Selected Publications:

 • P. Zakrzewski, Rządy mniejszościowe w III Rzeczypospolitej, Warszawa 2014;
 • rozdział pt.  Rząd mniejszościowy - zagadnienia definicyjne i przegląd stanowisk teoretycznych, [w:] Wielowymiarowość systemów politycznych. Teoretyczne założenia i praktyczne uwarunkowania, red. J. Błuszkowski, J. Zaleśny, Warszawa 2009;
 • rozdział pt. Kompetencje prezydenta o charakterze hamującym w procesie ustawodawczym (na przykładzie polskich rozwiązań ustrojowych), [w:] Instytucja prezydenta. Zagadnienia teorii i praktyki na tle doświadczeń polskich oraz wybranych państw obcych, red. naukowa: T. Mołdawa, J. Szymanek, Warszawa 2010;
 • artykuł pt. Lech i Jarosław Kaczyńscy: między Okrągłym Stołem a IV Rzeczpospolitą, [w:] "Społeczeństwo i Polityka", nr 3(20), 2009;
 • recenzje publikowane w "Studiach Politologicznych".

Contact: piotrek_zakrzewski@tlen.pl