Home » Wykonawcy » Amanda Dziubińska

Amanda Dziubińska

Wykonawca

Absolwentka politologii w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, badacz w Ośrodku Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW. Odbyła staż w Instytucie Spraw Publicznych, w ramach którego zajmowała się monitoringiem wyborów samorządowych. Realizowała zagraniczne studia częściowe w Institut d'Études Politiques de Paris (SciencesPo). Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół współczesnej myśli konstytucyjnej, systemów rządów w perspektywie porównawczej oraz deformacji i zachowań wyborczych. Przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą sądownictwu konstytucyjnemu we Francji na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Efektem analiz powyborczych przeprowadzonych przez kierowany przez nią zespół jest artykuł: Dziubińska A., Drabarek E., Zyśk D., Gałuszko K., Ołdakowski M., Młodzi w wyborach samorządowych 2014, [w:] Itrich-Drabarek J., Borowska E., Morawski A., Przastek D. (red.), Samorząd terytorialny w Polsce – reforma czy kontynuacja?, Warszawa 2015. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, a w latach 2016 – 2017 była członkiem International Association for Political Science Students. Prowadzi warsztaty i szkolenia z wystąpień publicznych i sztuki argumentacji. Trener 1. Interdyscyplinarnego Kongresu Akademickiego Ruchu Naukowego IKONA współorganizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zaangażowana także w prace uczelnianych zespołów ds. zapewniania jakości kształcenia.

Kontakt

amanda.dziubinska@uw.edu.pl