Home » Wykonawcy » Jakub Wódka

Jakub Wódka

Wykonawca

Jest absolwentem stosunków międzynarodowych w Szkole Głównej Handlowej oraz turkologii na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również studia licencjackie na Uniwersytecie Fontys w Holandii. W 2010 r. uzyskał stopień doktora nauk politycznych w Instytucie Studiów Politycznych PAN. Obecnie pracuje jako adiunkt w Zakładzie Europeistyki ISP PAN. Jego zainteresowania skupiają się na polityce wewnętrznej i zagranicznej Turcji.

Jest autorem m.in. monografii pt. Polityka zagraniczna Turcji. Uwarunkowania wewnętrzne oraz podmioty decyzyjne, wydanej w 2012 r. nakładem ISP PAN i Wydawnictwa Trio oraz współautorem  monografii Europeizacja partii politycznych i grup interesu w wybranych krajach Partnerstwa Wschodniego i kandydujących do Unii Europejskiej wydanej przez ISP PAN w 2015. Publikuje w czołowych polskich i zagranicznych periodykach naukowych, w tym w  Journal of Balkan and Near Eastern Studies, Southeast European and Black Sea Studies, Futures, Turkish Policy Quarterly, Insight Turkey, Studia Polityczne, Myśl Ekonomiczna i Polityczna. Ekspert ds. Turcji w projekcie European Union in the World 2025 – Scenarios for EU relations with its neighbours and strategic partners, realizowanego w ramach Dahrendorf Forum. Kierownik grantu, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, pt. Zróżnicowana integracja i perspektywy akcesyjne Turcji a potencjał geopolityczny Unii Europejskiej

W roku akademickim 2017/2018, visiting scholar w Weatherhead Center for International Affairs na Uniwersyrcie Harvarda.

Kontakt

wodka@isppan.waw.pl