Home » Wyniki

Wyniki

  1. A. Szymański, J. Wódka, Manipulation of Vote Choice – Impediment to the Electoral Integrity in Turkey?, „Przegląd Politologiczny” 2017, nr 3, s. 103-115.

Zob. http://przeglad.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2017/10/pp-2017-3-08.pdf