Strona główna

O GRUPIE

Grupa została utworzona przy Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego w maju 2014 r. W jej skład wchodzą badacze zajmujący się polityką Republiki Turcji z różnych dyscyplin w ramach nauk społecznych oraz humanistycznych, z wielu uniwersytetów w Polsce i zagranicą.

BADANIA

Główne obszary zainteresowań badawczych

POLITYKA WEWNĘTRZNA

Przywództwo polityczne, partie polityczne i system partyjny, system polityczny, (de-) demokratyzacja, rola religii i ideologii w życiu politycznym, polityka mniejszościowa

TURCJA I POLSKA

Stosunki z Unią Europejską, (de-)europeizacja, Polska i Turcja jako średnie potęgi, polityka energetyczna, polityka bezpieczeństwa

STUDIA PORÓWNAWCZE

Studia porównawcze Turcja oraz Europa Środkowa i Wschodnia – głównie de-demokratyzacja i de-europeizacja.

WYBORY I REFERENDA

Znaczenie wyborów i referendów dla systemu politycznego i polityki zagranicznej Turcji.

STOSUNKI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ

Stosunki Turcji z Unią Europejską i ich przyszły kształt; relacje Turcja-UE a zróżnicowana integracja.

POLITYKA ZAGRANICZNA

Polityka zagraniczna Turcji – wybrane aspekty