Home » Aktywność » Panele na konferencjach

Panele na konferencjach

Ogólnopolski Kongres Europeistyki, 18-20 września 2014 r., Warszawa

http://www.kongreseuropeistyki.uw.edu.pl/program#Program

Dwuczęściowy panel dyskusyjny „Stosunki Turcji z Unią Europejską – rola Polski” , 19 września 2014 r.

Uczestnicy (w nawiasie afiliacje w danym czasie): 

 • Dr Adam Szymański - Uniwersytet Warszawski - moderator
 •  Dr hab. Justyna Zając - Uniwersytet Warszawski
 •  Dr Artur Adamczyk - Uniwersytet Warszawski
 •  Prof. Wojciech Forysiński - Eastern Mediterranean University, Famagusta
 •  Dr Jakub Wódka – Polska Akademia Nauk
 •  Dr Justyna Misiągiewicz - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

 

III Ogólnopolski Kongres Politologii, Kraków, 22-24 września 2015 r.

http://www.kongres.wsmip.uj.edu.pl/documents/69967318/100427586/Program%20III%20Og%C3%B3lnopolskiego%20Kongresu%20Politologii.pdf

24 września, godz. 9.00-10.30,

Collegium Wróblewskiego, UJ, ul. Olszewskiego 2

POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA POLSKI I TURCJI

(moderator: Dr hab. Adam Szymański)

Polska i Turcja różnią się pod względem kultury, religii, historii politycznej po II wojnie światowej, struktur społecznych czy kierunków polityki zagranicznej. Jednak jednocześnie można obserwować wiele podobieństw zarówno w obszarze polityki wewnętrznej, jak i zewnętrznej.Te różnice i podobieństwa związane są niejednokrotnie z interesującymi zagadnieniami wykraczającymi poza dwa przypadki państw. Chodzi tu m.in. o: partie polityczne i ich przywództwo, dążenia niepodległościowe i budowę społeczeństwa obywatelskiego, kwestię mniejszości, politykę gospodarczą, integrację europejską, w tym proces europeizacji oraz zagadnienie „średnich potęg” w stosunkach międzynarodowych (w kontekście polityki zagranicznej powyższych państw). Te zagadnienia będą stanowić przedmiot analiz porównawczych przedstawianych w ramach panelu. Jego uczestnicy postawią pytanie, czy podobieństwa między Polską i Turcją wynikają z tego, że mamy do czynienia z kwestiami mającymi uniwersalny charakter, tzn. mogącymi występować w zupełnie różnych państwach i regionach, czy też Polska i Turcja należą do państw zbliżonych do siebie zarówno w sprawach polityki wewnętrznej i zewnętrznej z uwagi na pewne określone elementy łączące oba kraje. Będą się jednocześnie zastanawiać nad pytaniem, czy istniejące różnice między polską i turecką polityką wewnętrzną i zagraniczną, to tylko efekt wyraźnych, często obiektywnych cech odróżniających oba państwa, czy też wynikają one również z innych czynników.

Referaty:

 1. Organizacja i przywództwo partii politycznych w Turcji i Polsce – analiza porównawcza
  Dr Karol Bieniek (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
 2. Sprawa kurdyjska w Turcji i na Bliskim Wschodzie w perspektywie polskich doświadczeń historycznych. Inspiracje dla wartościowej dyplomacji
  Dr Joanna Bocheńska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 3. Polityka mniejszościowa Polski i Turcji. Analiza porównawcza
  Mgr Magdalena Szkudlarek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 4. Europeizacja Polski i Turcji – analiza porównawcza
  Dr hab. Adam Szymański (Uniwersytet Warszawski)
 5. Polska i Turcja jako średnie potęgi. Analiza porównawcza w oparciu o model 5C Johna Ravenhilla
  Dr Jakub Wódka (Polska Akademia Nauk)

 

II Ogólnopolski Kongres Europeistyki

http://kongreseuropeistyki.whus.pl/program-kongresu/

26 września 2017, g. 17.30-19.00

Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Krakowska 71-79

Panel H11-2

ZRÓŻNICOWANA INTEGRACJA ORAZ JEJ WPŁYW NA POLITYKĘ

ZAGRANICZNĄ I BEZPIECZEŃSTWA UE I JEJ SĄSIEDZTWA

(moderator: dr hab. Adam Szymański, Uniwersytet Warszawski)

dr Karol Bieniek,

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej

Republika Turcji i Unia Europejska: w poszukiwaniu  nowego modelu współpracy

dr hab. Adam Szymański,

Uniwersytet Warszawski

Zróżnicowana integracja, Turcja i Unia Europejska - Szansa dla akcesji czy alternatywnej formy zacieśnionych stosunków?

dr hab. Danuta Chmielowska,

Uniwersytet Warszawski

Wewnętrzne sprawy Turcji a możliwość integracji z Unią Europejską