Home » Investigators » Wojciech Ufel

Wojciech Ufel

Investigator

PhD student in the Institute of Political Science, University of Wrocław, where he studied political science and philosophy. His main research interests lie primarily in the area of political theory and political philosophy, especially in the context of contemporary theories of democracy, populism, and hegemony. He is preparing a doctoral thesis on deliberative practices and language, thesis advisior: prof. Robert Wiszniowski. Conducted scholarships at the Middle East Technical University and Charles University in Prague. Member of an Alternative Network for Alternative Academia, member of Polish Basic Income Network and of editorial collective of the book “Polityka/polityczność. Granice dyskursu”.

Most important publications:

Political Leadership in Deliberative Democracy, LAP – Lambert Academic Publishing, Saarbruecken 2014

 

Krzysztan B., Ufel W., Zieliński M. (red.), Polityka/polityczność. Granice dyskursu, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2016.

 

The Idea of Freedom in Postmodern Models of Radical Democracy, Journal of Education, Culture and Society , No. 1_2012, s.73-81

Problem wolności w ponowoczesnych modelach demokracji radykalnej, Ogrody Nauk i Sztuk nr 2012 (2), s. 30-38.

 

Apolityczność jako gnoza nowoczesność. Rekonstrukcja pojęcia polityczności w teorii i praktyce demokracji, w: Krzysztan B., Ufel W., Zieliński M. (red.), Polityka/polityczność. Granice dyskursu, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2016.

Banning of Political Parties in European Countries from Rawlsian Perspective: Discussing Current Problems and Possible Solutions, w: M. Wichłacz (red.) Fates of Democracy: Political Developments in Central and Eastern Europe, Wrocław 2015

Największy naród bez państwa. Kwestia kurdyjska w Turcji, w: J. Malczewski, M. Kaliński, P. Eckhardt (red.) Nacjonalizm: współczesne i historyczne oblicza. Kraków 2012.

Contact

wojciech.ufel@uwr.edu.pl

www.researchgate.net/profile/Wojciech_Ufel

wroc.academia.edu/WojtekUfel